• Psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito 60€ / 45min. Psykoterapialuontoinen yhteistyösuhde, josta tehdään terapiasopimus ja jonka kesto ja tapaamisten tiheys sovitaan yhdessä. Lähetettä ei tarvita. Minulla on yliopistolla opintoihin kuuluva työnohjaaja (psykoterapian erikoispsykologi, VET). Ei Kelakorvausta, mutta terapiahinta lähtökohtaisesti edullisempi.
  • Lyhytterapia 5-25 tapaamista 60€ / 45min. Lyhyt määräaikainen terapeuttinen yhteistyö, jonka kestosta sovitaan yhteistyön alussa. Työnohjaajani toimii psykiatri ja teologian tohtori. Lyhytterapiaa voi suositella, kun tarvitset *Tukea elämän muutosvaiheissa ja ratkaisuissa (opiskelu, työ, perhe) *Tukea työelämän haasteissa *Tukea mielenterveyden haasteissa *Toipumisen tukea päihdekuntoutujille
  • Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) 50€ / 45min. Aikarajattu psykoterapia (12-20 kertaa), joka kehitetty masennuksen hoitoon ja soveltuu myös muiden mielenterveyden haasteiden hoitoon. Työnohjaaja on psykologian tohtori, kouluttajapsykoterapeutti.
  • Tuki- tai kriisikäynti 60€ / 45min. Mikäli et ole varma minkälaista apua tarvitset, voit varata ajan kriisi-/tukikäynnille, jossa voimme kartoittaa tilannettasi ja saat ohjausta ja neuvontaa tukimahdollisuuksista.