• Psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito 70€ / 45min. Psykoterapialuontoinen yhteistyösuhde, josta tehdään terapiasopimus ja jonka kesto ja tapaamisten tiheys sovitaan yhdessä. Lähetettä ei tarvita. Minulla on yliopistolla opintoihin kuuluva työnohjaaja (psykoterapian erikoispsykologi, VET). Ei Kelakorvausta, mutta terapiahinta lähtökohtaisesti edullisempi.
  • Lyhytterapia esim. 20 tapaamista 70€ / 45min. Lyhyt määräaikainen terapeuttinen yhteistyö, jonka kestosta sovitaan yhteistyön alussa. Työnohjaajani toimii tunnekeskeisen kognit. terapian kouluttajapsykoterapeutti. Lyhytterapiaa voi suositella, kun tarvitset *Tukea elämän muutosvaiheissa ja ratkaisuissa (opiskelu, työ, perhe) *Tukea työelämän haasteissa *Tukea mielenterveyden haasteissa *Toipumisen tukea päihdekuntoutujille
  • Tuki- tai kriisikäynti 70€ / 45min. Mikäli et ole varma minkälaista apua tarvitset, voit varata ajan kriisi-/tukikäynnille, jossa voimme kartoittaa tilannettasi ja saat ohjausta ja neuvontaa tukimahdollisuuksista.