Olen vankasti aikuisiässä oleva nainen, suorapuheinen, mutta neuvotteleva. Vahvuuteni on avara näkökulma asioihin ja myötätuntoisuus, jonka työ- ja elämänkokemukseni on antanut. Lähestyn ihmiselämää ja tavallista, toimivaa arkea kokonaisvaltaisesti.

Hakeutuessasi terapiaan/keskusteluun, oletukseni on, että toivot muutosta johonkin elämässäsi ja olet halukas myös työskentelyyn. Terapia kun ei ole jotakin, jota vain ”saadaan tai annetaan”, vaan yhteinen matka, jossa yleensä koetaan myös mutkia. Mutkan jälkeen matka jatkuu, ja olen kanssasi mukana varmistamassa reitillä pysymistä.

Asiakkaana sinä olet avainasemassa määrittelemässä tarvitsemaasi tukea ja tavoitettasi, ja yhdessä neuvottelemme siitä miten lähdemme työskentelemään niitä kohti.

Keskinäinen vuorovaikutuksemme on tärkeää, avoimuus ja luottamus, jonka luomiseen panostan.

Erityinen kiinnostuksen kohteeni ja työtapani on skeematerapia. Skeematerapiassa tutkitaan sekä oman historian vaikutuksia nykyisyyteen, että edetään omassa ajattelussa ja toiminnassa kohti uusia vaihtoehtoja, joilla voidaan saavuttaa itseä tyydyttävämpi elämä. Tietoisuus- ja tunnesäätelytaidot tukevat osaltaan hyvää elämää. Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta olen omaksunut oman ajattelun, asioihin ja tunteisiin reagoimisen kanssa työskentelyn.  Omien arvojen löytäminen ja niitä kohti eteneminen ovat myös oleellisina työskentelyssäni mukana.